Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων.
Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων˙ Φως εκ Φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο.
Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος άγιου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπήσαντα.
Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα.
Και αναστάντα τη τρίτη ήμερα κατά τας Γραφάς.
Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός.
Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς· ου της βασιλείας ουκ έσται τέλος.
Και εις το Πνεύμα το άγιον, το κύριον, το ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών.
Εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν Εκκλησίαν.
Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.
Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών.
Και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.
Αμήν.
  
γαπητοί μου αδελφοί και τέκνα, σας καλωσορίζουμε, με αγάπη Χριστού, στην νέα ιστοσελίδα της ενορίας του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Καλλιθέας Χαλκιδικής.
Ανταποκρινόμενοι και εμείς στις ανάγκες της εποχής και ατενίζοντας το μέλλον δημιουργήσαμε την ιστοσελίδα απ’ όπου θα αντλήσετε λίγο απ’ το ύδωρ το ζων που είναι ο ίδιος ο Δεσπότης Χριστός, συνάμα θα γίνετε μέτοχοι έστω και μέσω διαδικτύου της εκκλησιαστικής, λατρευτικής και ποιμαντικής ζωής της τοπικής μας εκκλησίας. Μια εκκλησία λοιπόν, χωρίς φωνή Χριστού, είναι μια εκκλησία πνευματικά νεκρή.
Εύχομαι ο δωρεοδότης Θεός να χαρίζει σ’ όλους πλούσια την φωτιστική και αγιαστική χάρη του, με πνευματική και σωματική υγεία και πλούσια τα πνευματικά και υλικά αγαθά προς πνευματική προκοπή.

Με ευλογία
Αρχιμ. Αιμιλιανός Κυριαζίδης
Προϊστάμενος του Ιερού ΝαούΠάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το ονομά σου, ελθέτω η Βασιλεία σου, γενηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δός ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών. Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

ΚΕΙΜΕΝΑ
ΝΕΑ

ΒΙΒΛΙΑ


Η Εξήγηση Των Ονείρων


ΑΡΧΙΜ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΙΕΡΟΚΥΡΗΚΟΣ Ι.Μ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΡΩΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΕΣ ΩΡΑ 7:30 π.μ.
● ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟΝ Ι.Ν ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ
● ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΤΟ ΠΡΩΙ Ο ΟΡΘΡΟΣ, ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 7:15 π.μ. - ΤΟ ΕΣΠΕΡΑΣ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ
● ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 7:30 π.μ. ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΣ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΝΕΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ)

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑ 7:30 π.μ. - ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ
ΟΛΟΙ ΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑ 7:00 μ.μ.
ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΩΡΑ 6:00 μ.μ.

● ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΩΡΑ 7:15 π.μ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΙ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΩΡΑ 6:00 μ.μ.
ΕΣΠΕΡΙΝΟΙ ΜΑΪΟΥ ΩΡΑ 7:00 μ.μ.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
● ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
● ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ

● ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΣΠΕΡΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ ΧΟΡΟΣΤΑΤΟΥΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ 7:30 μ.μ.
● Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ, Μ.ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΩΙ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 7:15 π.μ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ
● Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ, Μ. ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΣΠΕΡΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΘΡΟ 7:30 μ.μ.
● Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ Ι. ΕΥΧΕΛΑΙΟ ΩΡΑ 5:00 ΚΑΙ ΟΡΘΡΟΣ 7:00 μ.μ.
● Μ. ΠΕΜΠΤΗ ΠΡΩΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΕΜΠΤΗ) ΩΡΑ 7:30 π.μ.
● Μ. ΠΕΜΠΤΗ ΕΣΠΕΡΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΘΡΟ 7:00 μ.μ.
● Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΕΩΣ 8:30 π.μ.
● Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΣΠΕΡΑΣ ΟΡΘΡΟΣ 7:00 μ.μ.

ΕΞΟΔΟΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ 9:30 μ.μ.
● Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ-Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΩΡΑ 8:00 π.μ.
● Μ.ΣΑΒΒΑΤΟ ΒΡΑΔΥ 11:00 μ.μ. ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΗ 12:00 ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗΣΗ ΚΟΚ. ΑΥΓΩΝ

● ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΩΡΑ 11:00 π.μ.
● ΔΕΥΤΕΡΑ ΔΙΑΚΑΙΝΙΣΙΜΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΟΝ Ι. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟ Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΝΕΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ)
● ΤΡΙΤΗ ΔΙΑΚΑΙΝΙΣΙΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΤΟΝ Ι.Ν ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ 7:30 π.μ.

ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΠΟ 17 ΜΑΪΟΥ 2019 7:00 μ.μ.

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ
1. ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ & ΜΕΤΑΚΟΜΙΔΗΣ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3. ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΟΝ Ι.Ν ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ

Back
Next
Κατασκευή, Φωτογράφηση
& Συντήρηση Ιστοσελίδας
© Sunspot Web Design 2019 ®
63077 Κασσσάνδρεια, Χαλκιδική
Τηλ. +302374023330

Flag Counter